Grønt Kort på utvidet klubbstevne

Fra 1. mars 2012 kreves det Grønt Kort for å delta på utvidet klubbstevne (se oppdatert KR 1, § 130.4b). Bakgrunnen for regelendringen er å sikre rytternes kunnskap i forhold til reglement, sikkerhet og hestevelferd også på utvidet klubbstevne.

MER INFO HER