Stevnestøtte for 2012

Hvis du har vært ute og startet for Ekeberg i 2012 og i tillegg har hjulpet til på stevner kan du sende søknad om stevnestøtte fra klubben.

Søknaden sendes til Ekeberg Rideklubb, Postboks 6 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo innen 01.01.2013.

Søknaden må følges av vedlegg som dokumenterer utgiftene du har hatt, enten kvitteringer eller utskrift av proposisjon som viser stevneavgifter pluss resultatliste som viser at du har startet.