Medlemsinfo

Rideklubben trenger din hjelp på stevner og dugnader

Vi trenger frivillige hjelpere til stevner og dugnader. Det har vært vanskelig å skaffe nok funksjonærer til stevner de siste årene. Styret består ikke av nok personer til å dekke opp alle funksjoner på stevner og dugnader, derfor håper vi at flere ønsker å hjelpe til denne sesongen. Alt klubbarbeid er basert på frivillig innsats.

For nye ryttere er det mye å lære ved å hjelpe til på stevner. Vi trenger også positive foreldre sam kan ta i et tak når det trengs. Det finnes oppgaver til alle, det kreves ingen forkunnskaper, opplæring vil bli gitt.

 

 

Dugnadspoeng 

Vi vil tildele dugnadspoeng til hjelpere for å gjøre det mer attraktivt å hjelpe til. Det blir tildelt 5 poeng for halv dag, 10 poeng for hel dag. Poengene du opparbeider kan du benytte som betaling for startavgift på Klubb- og D-stevner som Ekeberg Rideklubb arrangerer. Poengene kan også spares til en ny klubbjakke. Du får en klubbjakke for 100 dugnadspoeng.

HUSK Å OPPDATERE DIN KONTAKTINFORMASJON Har vi riktig informasjon om adresse, telefon eller email? Har du flyttet siden sist? Får du ikke Hestesport? Dersom du har slike endringer, send en epost med riktige opplysninger til Wenche Kvernes. Email: wenche@bbkregnskap.no

 

 

 

Husk å oppdatere din kontaktinformasjon 

Har vi riktig informasjon om adresse, telefon eller email? Har du flyttet siden sist? Får du ikke Hestesport? Dersom du har slike endringer, send en epost med riktige opplysninger til Wenche Kvernes. Email: wenche@bbkregnskap.no 

 

 

 

Har vi riktig e-post?   

Vi gikk i fjor over til online medlemsregister som er koblet til Min Idrett. Faktura for medlemskontigenten vil derfor bli sendt ut på e-post. Vi setter derfor stor pris på om du sjekker at kontaktinformasjonen som ligger i Min Idrett er korrekt.

 

Logg deg inn på mi.nif.no og sjekk!

 

Faktura for medlemskontigent for 2018 er nå sendt ut. Ved feil, eller hvis du ikke har fått tilsendt faktura, kontakt oss også gjerne på post@ekebergrideklubb.no.

 

 

 

Stevnestøtte 

Hvis du har vært ute og startet for Ekeberg  og i tillegg har hjulpet til på stevner kan du sende søknad om stevnestøtte fra klubben.

 

Søknaden sendes til Ekeberg Rideklubb, Postboks 6 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo innen ????

 

Søknaden må følges av vedlegg som dokumenterer utgiftene du har hatt, enten kvitteringer eller utskrift av proposisjon som viser stevneavgifter pluss resultatliste som viser at du har startet.