Medlemsinfo

RIDEKLUBBEN TRENGER DIN HJELP PÅ STEVNER OG DUGNADER

Vi trenger frivillige hjelpere til stevner og dugnader. Det har vært vanskelig å skaffe nok funksjonærer til stevner de siste årene. Styret består ikke av nok personer til å dekke opp alle funksjoner på stevner og dugnader, derfor håper vi at flere ønsker å hjelpe til denne sesongen. Alt klubbarbeid er basert på frivillig innsats.

For nye ryttere er det mye å lære ved å hjelpe til på stevner. Vi trenger også positive foreldre sam kan ta i et tak når det trengs. Det finnes oppgaver til alle, det kreves ingen forkunnskaper, opplæring vil bli gitt.

DUGNADSPOENG

Vi vil tildele dugnadspoeng til hjelpere for å gjøre det mer attraktivt å hjelpe til. Det blir tildelt 5 poeng for halv dag, 10 poeng for hel dag. Poengene du opparbeider kan du benytte som betaling for startavgift på Klubb- og D-stevner som Ekeberg Rideklubb arrangerer. Poengene kan også spares til en ny klubbjakke. Du får en klubbjakke for 100 dugnadspoeng.

HUSK Å OPPDATERE DIN KONTAKTINFORMASJON Har vi riktig informasjon om adresse, telefon eller email? Har du flyttet siden sist? Får du ikke Hestesport? Dersom du har slike endringer, send en epost med riktige opplysninger til Wenche Kvernes. Email: wenche@bbkregnskap.no


HUSK Å OPPDATERE DIN KONTAKTINFORMASJON

Har vi riktig informasjon om adresse, telefon eller email? Har du flyttet siden sist? Får du ikke Hestesport? Dersom du har slike endringer, send en epost med riktige opplysninger til Wenche Kvernes. Email: wenche@bbkregnskap.no