Styret i Ekeberg Rideklubb består av følgende medlemmer

Funksjon Navn Privat tlf. Mobil tlf. E-post
Leder Hilde Hallre Le Tissier 970 30 688 hhallre@gmail.com

Nestleder

Helén Norheim
410 40 638 helennorheim@yahoo.no
Sekretær Benedicte Nilsen


Kasserer Wenche Kvernes 67 07 23 22 901 45 973 wenche@wkregnskap.no
Styremedlem Merete L. Sandem
958 16 073 merete.sandem@gmail.com
Styremedlem Heidi Englund
920 50 469 post@equinor.no
Styremedlem Merete Holby


Varamedlem Wenche Johannesen
905 71 317 wenche@alnaridesenter.no
Varamedlem Unni Norheim


Utdanningskontakt Wenche Johannesen
905 71 317 wenche@alnaridesenter.no
Hjemmesideansvarlig Iselin Kvaale

952 01 696
iselin@idium.no